.

Διεθνή Περιοδικά

Journal of Industrial Organization http://www.elsevier.nl/inca/
Journal of Economics and Management Strategy http://mitpress.mit.edu/
Business 2.0 http://www.business2.com
Business Week http://www.businessweek.com
Fast Company http://www.fastcompany.com
Forbes http://www.forbes.com
Fortune http://www.fortune.com
Harvard Business Library  http://library.hbs.edu
Small Business Administration http://www.sbaonline.sba.gov
The New York Times http://www.nytimes.com
Time Magazine http://www.pathfinder.com/time/
The Economist – UK http://www.economist.com

Ελληνικά Περιοδικά

Περιοδικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
(Παρουσίαση τρέχοντος τεύχους, αρχείο προηγούμενων εκδόσεων).
http://www.acci.gr/trade/
Περιοδικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
(Περιεχόμενα τρέχοντος τεύχους, αρχείο προηγουμένων).
http://www.acci.gr/anaptixi/
Οικονομικός Ταχυδρόμος.
(Εξώφυλλο και περιεχόμενα τρέχοντος τεύχους, ευρετήριο θεμάτων, άρθρα, βιβλιοθήκη).
http://oikonomikos.dolnet.gr/
Εφημερίδα Express.
(Ειδήσεις και άρθρα οικονομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος, χρηματιστήριο και χρηματαγορές εξωτερικού).
http://www.express.gr/
Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ.
(Καθημερινή οικονομική εφημερίδα. Αρθρα, χρηματιστηριακά νέα).
http://www.imerissia.gr/
Εφημερίδα Κέρδος, περιοδικό Αγορά. (Ειδήσεις και άρθρα οικονομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος). http://www.kerdos.gr/
Περιοδικό Business Forum.
(Ηλεκτρονικό μηνιαίο περιοδικό. Πληροφορίες, άρθρα, συνεντεύξεις, θέματα ευρωπαϊκής ένωσης, φορολογικά, εργατικά, βιβλιοθήκη).
http://www.businessforum.gr/
Περιοδικό για θέματα franchising.
(Ύλη τρέχοντος και προηγούμενων τευχών).
http://www.franchise-success.gr/

Διεθνείς Ιστοσελίδες

European Commission Competition website http://europa.eu.int/comm/competition
Strategic Planning: Strategic Planning Society (UK) http://www.sps.org.uk/
National Institute for Health Research http://www.sdo.lshtm.ac.uk
Institute for Healthcare Improvement http://www.ihi.org/
Business Technology Management and Knowledge Management http://www.brint.com/

Strategic Planning

Strategic Planning Society (UK) http://www.sps.org.uk/

Δημόσια Διοίκηση και Διαρκής Βελτίωση

European Group of Public Administration http://www.iiasiisa.be/
American Society for Public Administration http://www.aspanet.org/
National Center for Public Productivity (USA) http://www.andromeda.rutgers.edu/
Public Sector Continuous Improvement Site http://deming.eng.clemson.edu/
Institute for Healthcare Improvement http://www.ihi.org/
European Institute of Public Administration http://www.eipa.nl/
The European Public Administration Network http://www.ul.ie/~epan/index.html

Ελληνικοί Οικονομικοί Φορείς

Τράπεζα της Ελλάδας http://www.bankofgreece.gr/
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας http://www.oke.gr/
Ελληνικό Κοινοβούλιο http://www.parliament.gr/
Εθνικό Τυπογραφείο http://www.et.gr/
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών http://www.axe.gr/
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας http://www.statistics.gr/
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας http://www.seve.gr/
Υπουργείο Οικονομικών & Οικονομίας http://www.mnec.gr/
Διαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο http://www.dipek.gr/
Σύνδεσμoς Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας http://www.sbbe.gr/
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών http://www.fgi.org.gr/

Διεθνείς Οικονομικοί Φορείς

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο http://www.imf.org/
ΟΟΣΑ http://www.oecd.gr/
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα http://www.ecb.int/
Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου http://www.wto.org/
Στατιστική Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων http://www.europa.eu.int/
Διεθνής Τράπεζα http://www.worldbank.org/

Υπουργεία

Υπουργείο Γεωργίας http://www.ypge.gr/greek/
Υπουργείο Ανάπτυξης http://www.ypan.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων http://www.minenv.gr/

Προγράμματα Υπουργείων

Κοινωνία της Πληροφορίας http://www.infosociety.gr/
Ανταγωνιστικότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη http://www.antagonistikotita.gr/
Υγεία – Πρόνοια http://www.ygeia-pronoia.gr/
Οδικοί ʼξονες – Λιμένες – Αστική Ανάπτυξη http://www.epoalaa.gr/
Σιδηρόδρομοι – Αερολιμένες – Αστικές Συγκοινωνίες http://www.saas.gr/
Περιβάλλον http://www.epper.gr/
Πολιτισμός http://www.culture.gr/
Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση http://www.epeaek.gr/
Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση http://www.ypergka.gr/index_gr.html
Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου http://www.minagric.gr/
Αλιεία http://www.alieia.gr/

Compare

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close