5x2.5_ECONNECT-3bmpsuiteconnect 7

.

software_softexperia_15

.Τι μπορείτε να κάνετε

.

–   Να έχετε μια πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ακινήτων – Real Estate (π.χ. πλήρη στοιχεία ακινήτου, εντολές διάθεσης, εντολές αγοράς κ.τ.λ.).  // Real Estate Manager (i.e. see property’s details with photos, command to buy, command to sell, immediate match making e.t.c)

.

My Computer–         Να δείτε τα περιεχόμενα του Υπολογιστή σας // See the contents of “My Computer’

ScreenShot180

–         Να δείτε τα περιεχόμενα του καταλόγου ‘Τα έγγραφα μου’ // See the contents of “My Documents”

_a1299446788_bookmark

–         Να έχετε τα Αγαπημένα και τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στις σχετικές ιστοσελίδες εύκολα μπροστά σας. [ Δείτε περισσότερα . . . ] // See your favourite websites with usernames and passwords

.

Links Σύνδεσμοι–         Να έχετε μια ευρεία επιλογή προεπιλεγμένων ιστοσελίδων (Links / Σύνδεσμοι) για άμεση πρόσβαση σ’ αυτές. // See your Categorized Predefined web links for immediate access

.

_Email02

–         Να έχετε μια ευρεία επιλογή προεπιλεγμένων λογαριασμών ή/και υπηρεσιών e-mail  (web e-mail) για άμεση πρόσβαση σ’ αυτές. // See your Categorized Predefined e-mail links for immediate access

..

Calls–         Να έχετε προσωπικό τηλεφ. Κατάλογο // Have a Personal Telephone List

–         Να έχετε γενικό τηλεφ. Κατάλογο // Have a General Telephone List

.

windows8_UI_3

.

–         Να ενσωματώνετε εύκολα δεδομένα αρχείων excel στην βάση που στην συνέχεια επεξεργάζονται και επανεξάγονται σε διάφορες μορφές π.χ. εκτύπωση, excel, pdf κ.α. // Do Excel Importing, Processing, Reporting, Exporting to different formats like word, excel, pdf, snapshot e.t.c.

–         Να διαχειρίζεστε τους πόρους της επιχείρησης σας (Ανθρώπινους και Πάγια Στοιχεία). Ποιος έχει τι, από πότε, πότε είναι η επόμενη συνάντηση κ.α.  // Check how Human and/or Material Resources are being used

.

Persons Clients–         Να διαχειρίζεστε επαφές συναλλασσόμενων (πρόσωπα) μέσα σε μία επιχείρηση πελάτη // View Clients and Persons

.

ScreenShot183–         Να έχετε πλήρη την πληροφορία σχετικά με το καθημερινό πρόγραμμα των υφιστάμενων σας (Ημερολόγιο) // Check your personnel schedule and progress

.

_econnectic179-msoutlook–         Εφόσον έχετε δικαιώματα Admin, να συγχρονίζετε επιλεκτικά το πρόγραμμα του δικού σας ημερολογίου ή οποιουδήποτε άλλου χρήστη με το MS Outlook. // Sync with MS Outlook Calendar

.

–         Να υλοποιείτε διαδικασίες συγχώνευσης εγγράφων με το MS Office // Merge data with MS Office

–         Να συντηρείτε ένα σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων // Organize your files. Find it without caring where it is saved !

–   Να οργανώνετε την ομάδα πωλήσεων // Organize your Sales Team. Set Issues and Reminders

.

Projects

–   Να διαχειρίζεστε Εργα, Φάσεις Εργων, Θέματα, Υπενθυμίσεις Ενέργειες, Εισερχόμενες Κλήσεις // Manage Projects, Projects’ Phases, Issues, Reminders, Actions, Incoming Calls

.

To-Do List _ Λίστα πραγμάτων.-   Λίστα πραγμάτων που πρέπει να κάνω με πεδίο ‘Ανάθεση σε’. // To-Do List with field ‘Assigned To’

.

–   Να διαχειρίζεστε Φωτογραφίες και τις σχετικές εγγραφές. // Organize photo and additional info

–   Να οργανώνετε τις εισπράξεις και τις πληρωμές  // Create and check future revenues and payments + balances

ScreenShot183

..

Reminders–   Να στέλνετε εύκολα e-mail με στοιχεία από τις ενότητες Ημερολόγιο, Σημειώσεις κ.α.  που μεταφέρονται αυτόματα με το πάτημα ενός πλήκτρου  // Send e-mail from subsystems like Calendar, Notes with all details of the chosen record.

. Desktops _ Επιφάνειες εργασίας–         Χρήση πολλών διαφορετικών επιφανειών εργασίας & πινάκων επιλογών [ Δείτε περισσότερα . . ] // Use of one suite with many different desktops & dashboards to select (Windows XP, Windows  7 or 8, Android, iPhone, Dashboard)

.

Office suite–         Πλήρη συμβατότητα με MS Office // Have Full compatibility with MS Office (Word, Excel, Outlook)

.

–         Σύνδεση με κινητά τηλέφωνα // Stay connected – Send SMS or MMS

.

Link and synchronize with

Nokia PC Suite (Symbian Smartphones),

Windows Active Sync (Windows Mobile Smartphones),

My Phone Explorer (Sony Ericsson and Android Smartphones)

.

–         Σύνδεση (shortcut) με οποιαδήποτε εφαρμογή άλλου κατασκευαστή // Shortcut to any 3rd party application requested

–         Χρήση από σταθερό, φορητό υπολογιστή ή και εξωτερικό σκληρό δίσκο // Have it on your desktop, laptop or external hard drive

ScreenShot160

–         Δημιουργία εφεδρικών αρχείων  του suiteconnect 7 // Backup of suiteconnect 7

–         Οριζόμενα δικαιώματα πρόσβασης χρήστη // Have access and user rights

.

REASONS TO SELECT IT

SIMPLE, FAST, PORTABLE, MULTI-VIEW, NO-EXPERTISE NEEDED

.

Δείτε επίσης :

‘Οροι χρήσης

.

Compare

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close